Interview met Wybren van Haga

‘We worden gewoon voor de gek gehouden’ 

Vandaag aan het woord in onze serie interviews met bijzondere en interessante mensen: Wybren van Haga. Na het behalen van zijn ingenieurstitel in Delft en zijn rechtenpropedeuse in Leiden ging hij in militaire dienst bij het Korps Commandotroepen, waar hij zijn groene baret haalde en als tweede luitenant afzwaaide. Van 1993 tot 2002 werkte hij als ingenieur voor Shell in Gabon, Schotland en Oman. Daarna ging hij aan de slag als ondernemer in de thuiszorg, zonne-energie en ICT en zette hij een vastgoedbedrijf op met panden in Amsterdam en Haarlem. 

Sinds 2010 was Van Haga actief als gemeenteraadslid in Haarlem. Na enkele jaren volgde in 2017 de overstap naar de landelijke politiek, toen hij Tweede Kamerlid werd voor de VVD. Binnen die functie was hij woordvoerder voor onder andere ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Er volgden een aantal conflicten, waarna hij in 2019 als VVD-lid werd geroyeerd. 

Na zijn royement besloot Van Haga als eenmansfractie verder te gaan. Een half jaar later werd hij lid van Forum voor Democratie, maar hij bleef als onafhankelijk lid in de Tweede Kamer. Op 1 december vorig jaar sloot hij zich formeel aan bij de FvD-fractie. Hij belandde op plek twee van de FvD-kandidatenlijst en werd bij de Tweede Kamerverkiezingen van begin maart herkozen als parlementslid. Wij spraken hem over de verkiezingsuitslag, de toeslagenaffaire, censuur en het coronadebat. 

Kunt u iets over uzelf vertellen? Hoe bent u in de politiek terechtgekomen? 

“Na tien jaar bij Shell ben ik als ondernemer aan de slag gegaan. Toen kreeg ik voor het eerst door dat de overheid een negatieve invloed heeft op het functioneren van ondernemers. Er zitten continu mensen te bedenken in wat voor vergunningstrajecten je geplaatst wordt. Ik wilde daar zelf meer over te zeggen hebben en ben daarom gemeenteraadslid geworden in Haarlem. Daarna wilde ik het landelijk gaan proberen. Ik was al sinds mijn vijftiende actief lid van de VVD en kwam zodoende voor die partij in de Tweede Kamer terecht.” 

U heeft in veel verschillende landen gewerkt. Welk van die landen vond u het interessantst? 

“Je neemt van alle landen wel wat mee. Ik vind de landen waar het echt anders is dan bij ons persoonlijk het leukst. Een voorbeeld is Oman: wij doen alsof je daar minder vrij bent omdat ze daar strengere regels hebben dan hier, maar feitelijk had ik daar geen last van. De regels die er worden gehandhaafd, worden bovendien echt goed in de gaten gehouden. Daardoor wordt er bijvoorbeeld een stuk minder gestolen en heb je een enorm gevoel van vrijheid. 

Een ander voorbeeld: Gabon, West-Afrika. Daar heerst feitelijk een soort wetteloosheid, maar iedereen is enorm zorgzaam voor elkaar. Families, buren, de gemeenschap: iedereen helpt elkaar. Dat is heel anders dan hier, omdat we hier heel afstandelijk zijn geworden. Ik zou andere politici van harte aanraden om een keertje een jaar in het buitenland te gaan wonen. Dan kunnen ze zien dat het daar anders is, maar niet noodzakelijkerwijs slechter. Dat zou misschien voorkomen dat we continu met de vinger aan het wijzen zijn naar andere landen.”

Hoe was het om campagne te voeren met de ‘vrijheidskaravaan’? 

“Het was geweldig. Thierry is echt een campagnebeest. ‘s Ochtends schoof hij aan bij twee radioshows, daarna reisde hij langs vijf steden en ‘s avonds was hij te gast bij een televisieprogramma. De rest van het team probeerde dat bij te houden. Soms lukte dat, meestal niet. Het was een enorm avontuur, grensoverschrijdend. We hebben besloten om het hele land door te trekken en iedereen die we zagen was blij, omdat er weer eens wat gebeurde. Ik heb ervan genoten en het heeft zijn vruchten afgeworpen.” 

Er zijn vier nieuwe partijen in de Tweede Kamer. Hoe kijkt u terug op de verkiezingsuitslag? 

“Voor mij was het een referendum over corona. Wij zijn als enige tegen de maatregelen en voor het opschalen van de zorg. We willen Nederland weer vrijlaten. Ik vind het onbegrijpelijk dat er zoveel mensen zijn die op partijen met corona-angst hebben gestemd. Het verbaast me ook. Ik sla steil achterover van de selectieve verontwaardiging in de politiek en de media. 

Neem bijvoorbeeld JA21: die partij heeft ons partijprogramma gekopieerd, maar daarbij is er wel voor gekozen om mee te gaan met de schadelijke coronamaatregelen van het kabinet. Als je kijkt naar het moment dat ze hebben gekozen om naar voren te treden – ten tijde van ons vermeend antisemitisme – en daarbij in ogenschouw neemt dat er van Annabel Nanninga ook veel tweets en appjes bekend zijn waarin grapjes over Joden worden gemaakt… Wat mij betreft ben je dan af en heb je geen recht meer om iets over anderen te zeggen.” 

Er wordt veel gepubliceerd over de PCR-test. Er wordt ook kritisch naar gekeken, onder andere door Maurice de Hond en Karel van Wolferen. Hoe staat u op dit moment in het coronadebat? 

“Nog steeds net zo als toen ik begon. Ik heb er vanaf het begin niet veel vertrouwen in gehad dat de mensen die ons land leiden ook maar enig benul hadden van waar ze tegenaan keken. Het was natuurlijk ook heel raar dat het coronavirus – dat ieder jaar langskomt – nu ineens op de a-lijst kwam te staan bij de WHO en dat de definitie van het woord pandemie ineens werd aangepast. Ik ben toen vrij snel met verschillende hoogleraren gaan overleggen en statistieken gaan bekijken. Het leek mij niet iets om te kwalificeren als gevaarlijk, omdat er ieder jaar mensen doodgaan aan de griep. Ik was het nog wel met Rutte eens toen hij over groepsimmuniteit sprak, maar toen hij zich daar opeens niets meer van kon herinneren en we aan de lockdown begonnen stapte ik ervan af.” 

Wat is volgens u de reden dat Rutte meer de kant van de corona-angst is opgegaan? 

“Het is een politieke kans. De verkiezingen waren in aantocht en iedere ramp vlak voor de verkiezingen is goed voor de zittende leider. Hij is steeds breder gaan staan en probeerde zich echt als leider te manifesteren. Hij ging echter volledig voorbij aan de nevenschade die hij met zijn maatregelen berokkende. Die maatregelen waren niet proportioneel en niet effectief: ze deden niets met het virus. Er is geen enkel land dat een andere curve liet zien als gevolg van maatregelen tegen corona. 

Ik ben zelf eigenlijk nooit bang, maar waar ik wel slecht tegen kon was de misplaatste autoriteit. Ik vind dat mensen die een bepaalde positie bekleden verstand moeten hebben van die materie en er ervaring mee moeten hebben. Het minste wat je van zo iemand kunt verwachten, is dat hij of zij

geadviseerd wordt door verschillende experts. Ook dat is bij onder andere Rutte en De Jonge niet gebeurd: ze hebben weliswaar epidemiologen en virologen in hun team zitten, maar voor die mensen is het een buitenkans om te kunnen onderzoeken wat maatregelen met de verspreiding van een virus doen. 

Daarbij wordt alleen wel even vergeten dat er twee miljoen Nederlanders zijn die kapot gaan. Al die nevenschade is niet in kaart gebracht, het interesseert ze niet. Ze hebben geen idee wat die maatregelen voor effect hebben op mensen. Ik vind het schandalig dat ze horecaondernemers failliet laten gaan, zeker als het helemaal niet hoeft. Ik geloof niet in complotten, wel in perverse belangen en incompetentie. Dat is wat dit is, gecombineerd met een enorme drang naar macht. 

Ik vind het raar dat het advies van iemand als Van Dissel klakkeloos wordt overgenomen, maar dat er niet naar een grote groep burgemeesters wordt geluisterd op het moment dat zij stellen dat de terrassen weer open moeten zodat de horecaondernemers door kunnen. Het staat bovendien in schril contrast met de acties van de politici zelf, zoals het huwelijk van Grapperhaus. Ze geloven er zelf dus niet eens in. We worden gewoon voor de gek gehouden.” 

Er is op dit moment steeds vaker sprake van censuur. Maakt u dat zelf ook mee? 

“Aan de ene kant heb je bedrijven in Big Tech die bepalen welke politieke stromingen de ruimte krijgen en welke niet. Bij mij worden tweets verwijderd en ik word van LinkedIn gegooid. Die bedrijven zijn extreem aan het censureren en manipuleren. Daar moet mijns inziens regelgeving voor komen. Aan de andere kant heb je de corruptie van de macht als mensen te lang in een bepaalde positie zitten. Dat zie je bij Rutte, die al tien jaar aan de macht is. Voor De Jonge, die mij nu openlijk bekritiseert omdat ik hem controleer, geldt hetzelfde. Hij is minister en moet verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. Als ik een andere mening heb of hem een vraag stel, moet hij een respons geven. 

De arrogantie van mensen in dat soort posities is volledig in lijn met de censuur in de mainstream media. Ik post bijvoorbeeld een filmpje van een vraag die ik stel aan Jaap van Dissel. YouTube haalt het weg, omdat het volgens hen verspreiding van nepnieuws is. Dat kan simpelweg niet. Het was geen nepnieuws, het was gewoon niet wat men wilde horen.” 

In jullie verkiezingsprogramma staat dat jullie streven naar het verlaten van de EU. Kunt u daar wat meer over vertellen? 

“De meeste landen in de EU willen dat de EU steeds meer een daadwerkelijke politieke unie wordt, met een eigen leger en minder soevereiniteit voor de verschillende staten. De FvD wil goede relaties en handel met iedereen in Europa, maar we vinden wel dat we zelf moeten kunnen bepalen wie er hier binnenkomt, wat de standaarden zijn en hoe we met ons rechtssysteem omgaan. Die soevereiniteit wordt steeds meer afgepakt en dat willen we niet.” 

Hoe moet het immigratiebeleid er volgens de FvD uitzien? 

“Dat splitst zich op in twee delen: gelukszoekers en arbeidsmigranten aan de ene kant, echte vluchtelingen aan de andere. Ik denk dat je altijd ruimhartig moet zijn naar echte vluchtelingen en daar bij voorkeur opvang in de regio voor moet genereren, omdat dat stabiliserend werkt voor de

wereld. Ik denk dan ook niet dat het erg is om daar ruim op in te zetten. Je hoeft ze echter niet hiernaartoe te halen, zeker niet als ze hier lopend heen komen en al meerdere veilige landen hebben doorkruist. Dan kun je je afvragen wat ze hier komen doen, waarom ze helemaal doorlopen. Dat zal toch zijn omdat wij hier een gratis uitkering hebben, je meteen een sociale woning krijgt, er gratis onderwijs en zorg is en de kans op gezinshereniging groot is. Daar moeten we wat intelligenter mee omgaan. Op dit moment zijn we wat dat betreft een vergiet.” 

Er wordt ook veel gesproken over het klimaat en energietransitie. Wat is uw kijk op die onderwerpen? 

“Het klimaat verandert continu. Of je er nu wel of niet in gelooft: het is nooit erg om goede dingen te doen voor het milieu. Wat dat betreft vind ik het een goede ontwikkeling dat dieselauto’s steeds schoner worden en dat er steeds meer elektrische auto’s zijn. Het kan echter tot gekke dingen leiden, zoals het volplanten van landbouwgrond met zonnepanelen. Dat is intrinsiek slecht voor het milieu, het kost veel geld, je bent kostbare grond kwijt waar je geen huizen of voedsel meer op kunt zetten… Vervolgens heb je een enorm wisselende energieproductie, omdat er alleen productie is als de zon schijnt. Het is dus geen goed idee en ik snap niet wie het verzint. 

Biocentrales zijn nog veel erger. Vriend en vijand zijn het erover eens dat het verbranden van biomassa voor het opwekken van elektriciteit inefficiënt is. In de EU hebben ze er wat op verzonnen: je mag het doen met de fictieve aanname dat je een boom net zo snel kunt verbranden als laten groeien. Hoewel er niks van klopt, worden biocentrales daardoor als iets duurzaams gezien en heeft Wiebes er miljarden in geïnvesteerd. Ik heb daar veel moties over ingediend, maar iedereen draaide pas bij toen Marjan Minnesma het aankaartte. Het is te zot voor woorden dat er bomen in regenwouden worden gekapt omdat wij hier denken dat biomassa een duurzaam concept is.” 

Een ander hot topic: de toeslagenaffaire. Hoe kijkt u aan tegen het ontstaan en het verzwijgen van die affaire? 

“De Belastingdienst moet geen uitkeringsinstantie zijn, daar gaat het al fout. De mensen die daar de regeltjes bedenken, hebben nog nooit met de poten in de modder gestaan. Na het bedenken van die gedrochten van regels, komen ze er bij de Belastingdienst achter dat ermee wordt gefraudeerd en gaan ze daar op een hele fout manier mee om. Dan wordt het een probleem en in zulke gevallen zal Rutte altijd zeggen dat hij er niets van wil horen. Tot er iemand als Omtzigt ten tonele verschijnt die het probleem op de kaart zet. 

Dat de Belastingdienst en het UWV allebei niet functioneren, is bekend. Dingen moeten simpel blijven en dat is niet meer zo: het is een chaos. Wiebes heeft de Belastingdienst om zeep geholpen met een enorme reorganisatie en een hoop bezuinigingen, waardoor de beste mensen daar weg zijn gegaan. Dan heb je een niet-functionerende organisatie die aan fraudebestrijding moet doen. Het grootste probleem is mijns inziens dat de verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid niet nemen. Om in zo’n geval alleen maar te zeggen dat je – twee maanden voor de verkiezingen – aftreedt om daarna weer verder te kunnen… Onbegrijpelijk.”

Er zijn inmiddels ook aantekeningen gelekt waarin over een functie voor Omtzigt wordt gesproken. Wat vindt u daarvan? 

“Het is in lijn met wat dit kabinet doet. De coalitie bestaat uit jaknikkers die achter het stupide beleid aanlopen. De oppositie – en uitzonderingen binnen de coalitie, zoals Omtzigt – die een controlerende functie uitoefent, wordt weggewerkt. Ze vormt een groot risico voor niet-integere leiders. Vroeger was alles transparant, ook de notulen van vergaderingen. Tegenwoordig worden politici boos als er per ongeluk iets boven water komt. Ze hebben geen zin om te overleggen en staan boven de wet.” 

Tot slot: heeft u nog een boodschap voor de lezers van dit interview? 

“Ieder volk krijgt de leiders die het verdient. Het feit dat we nu zulke slechte leiders hebben, komt omdat het een tijdlang heel goed ging in Nederland. De meeste ondernemers dachten ‘aan mijn lijf geen polonaise’ en hoefden niet de politiek in. Dat idee heerst al heel lang, waardoor er geen enkele ondernemer meer in de politiek zit. 

We zien door corona echter dat de mensen die nu politieke macht hebben alleen aan hun eigen belangen denken. Ze zijn vaak niet opgeleid voor de functie die ze bekleden en pakken het verkeerd aan in crisistijd. Mijn boodschap is daarom: om te voorkomen dat je wordt geleid en beperkt door volslagen incompetente mensen, moet je zorgen dat je een voet tussen de deur hebt en zelf meedoet in de politiek. Het feit dat mensen die nog nooit zelf iets hebben geprobeerd voor de rest gaan bepalen dat het anders moet – zeker in zo’n crisistijd als deze -, is onbestaanbaar. Daarom roep ik alle ondernemers op om lid te worden van een partij en mee te doen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.