Interview met Simon Fortuyn

Simon Fortuyn

Simon Fortuyn, voormalig ondernemer, 8 jaar wethouder voor Leefbaar 3B in de gemeente Lansingerland en onlangs voor die partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw verkozen tot lijsttrekker, is de broer van wijlen politicus Pim Fortuyn. Voor de gemeenteraadsverkiezingen die plaats gaan vinden op 16 maart aanstaande heeft hij zich voor een derde termijn verkiesbaar gesteld. Actueel Nieuws vroeg hem naar zijn beweegredenen, politieke plannen en de situatie in de regio.

U heeft er al twee termijnen op zitten. Wat zijn de belangrijkste redenen om weer voor een derde termijn te gaan?

“Als je voor een derde termijn als wethouder gaat, krijg je al gauw het etiket opgeplakt dat je een plucheplakker bent, maar dat ben ik absoluut niet. In 2014 had ik al mijn bedrijven verkocht, ik was 57 en had vrije tijd te over. Dat is niet goed voor je gezondheid, dus ik wilde weer wat gaan doen, maar dan met name in het maatschappelijk of publiek domein. Toevallig kwam ik een oud-collega uit mijn werkzame leven als ondernemer tegen, die me vertelde dat men in Lansingerland op zoek was naar een wethouder. Ik ben daar een keer serieus gaan kijken en zag de uitdaging en de potentie van het gebied.

De fusiegemeente Lansingerland bestaat uit Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs en is in een zeer druk bevolkt deel van de zuidelijke Randstad eigenlijk de groene parel tussen de metropolen Rotterdam en Den Haag. Er waren heel veel plannen richting 2040 om Lansingerland verder uit te breiden, met behoud van het landelijk karakter. De gemeente stond er echter financieel slecht voor als gevolg van opgaven uit het verleden, de markt die niet meewerkte én de bankencrisis. De eerste 4 jaar, van 2014 tot 2018, zijn we dus vooral bezig geweest om te bekijken hoe we het financieel weer op orde konden krijgen. We hebben eerst grote bezuinigingen doorgevoerd en zijn daarna toch weer naar de toekomst gaan kijken. Dat heeft me ertoe gebracht voor een tweede termijn te gaan in 2018 en ik ben me toen meer gaan oriënteren op de toekomst, ook samen met mijn collega wethouders in de regio. In die hele drukke zuidelijke Randstad is namelijk wel het nodige gaande, er is op dit moment landelijk woningnood, alleen al in de zuidelijke Randstad moesten er 240.000 woningen bij komen, maar er was ook een tekort aan bedrijventerreinen in die periode. Door het besluit van het rijk om de verlengde A13/A16 door het gebied van Lansingerland te trekken, werd de aantrekkelijkheid om hier te gaan wonen of je bedrijf te vestigen aanzienlijk vergroot. Er komen daardoor heel veel uitdagingen op ons pad, op het terrein van duurzaamheid, transitie en bouwen, maar ook om het landelijk karakter te behouden en dat zo te organiseren dat je niet geïsoleerd bent, dat er ook voldoende openbaar vervoer is en vervoersbewegingen gefaciliteerd worden.

Door alles wat er in Lansingerland gaande is en het feit dat ik er inmiddels 8 jaar zit, heb ik natuurlijk rondom woningbouw, duurzaamheid, leefbaarheid en leefkwaliteit veel kennis opgebouwd op het terrein van mijn portefeuilles verkeer, vervoer en openbare ruimte. Ik heb daarnaast ook heel veel functies vervuld in de regio buiten Lansingerland, dus mijn contacten gaan verder dan Lansingerland. Die kennis en ervaring wil ik graag nog even aanwenden om de grote projecten op de kaart te zetten en met elkaar de bereikbaarheid verder te vergroten. Ik denk dat het zonde is om dat te laten gaan. Ik zit in de politiek als ondernemer, ik hou van doorpakken, de handen uit de mouwen steken en resultaten behalen en vooral van datgene doen waar de samenleving om vraagt. Ik krijg daar energie van en heb ook aangegeven in de komende verkiezingsstrijd als partij weer de grootste te willen zijn. Ik denk wel dat het anders georganiseerd kan worden, we doen het nu met 4 wethouders, maar de belasting is enorm groot, ik ben 70 à 80 uur per week bezig. Ik denk daarom in de komende periode niet meer als traditioneel wethouder te opereren met allerlei portefeuilles, in allerlei overleggen binnen het ambtelijk apparaat. Wat ik ambieer, is dat ik de grote overstijgende projecten doe, waarbij alle elementen van ruimtelijk domein, duurzaamheid, wonen en bereikbaarheid samenkomen. Ik ben dan de vertegenwoordiging van mijn collega wethouders, waardoor zij meer tijd krijgen om te investeren in de regio en in de samenleving van Lansingerland. Mijn eigen agenda kan ik dan wat beter sturen en ik kan dan ook wat minder gaan werken. Mijn drive is geen politieke carrière, ik vind mijn werk leuk, krijg er energie van en kan hier van toegevoegde waarde zijn.”

Heeft u voor de volgende termijn een bepaalde voorkeur qua coalitie?

“Ik doe mijn werk als wethouder met maar één oogmerk en dat is de samenleving. Daarbij is de politieke meerderheid voor mij niet van belang, als er maar een meerderheid is waar we met zijn allen voor kiezen. Welke vorm van bestuur het meest waardevol zou zijn, daar ben ik voor mezelf nog niet uit. Er zou een college-akkoord, een coalitieakkoord, een raadsakkoord of een tussenvorm daarvan kunnen komen. Maar ik vind wel dat je een gezonde oppositie moet hebben, niet een oppositie die alleen maar de hakken in het zand zet en alles wat de coalitie voorstelt per definitie verkeerd vindt. Ik vind dat de lijn in ieder geval het algemeen belang moet zijn, dat we met elkaar datgeen doen waar de samenleving om vraagt.

Jullie hebben nu een coalitie met CDA, VVD, ChristenUnie en uw partij, Leefbaar 3B. Hoe kijkt u aan tegen de positie van andere partijen? Wat zijn partijen die met u mee doen om de grootste te worden?

“Wij hebben in Lansingerland met onze 63.000 inwoners in totaal 33 zetels te verdelen. We hebben er in de coalitie met Leefbaar 3B 9, VVD 7, CDA 5 en CU 3, maar wie zal het politieke landschap gaan schilderen in de komende periode? In de afgelopen 4 jaar heeft Lansingerland een bevolkingstoename gehad van ongeveer 3500 inwoners. Lansingerland is een dure gemeente en de afgelopen periode hebben we, in samenspraak met de provincie, veel grondgebonden woningen gebouwd om de gigantische verliezen die we hadden enigszins te compenseren. Wat het stemgedrag is van die nieuwe inwoners? Dat is voor mij moeilijk in te schatten, dat kan natuurlijk vergelijkbaar met landelijk zijn, maar het kan ook zijn dat mensen compleet verschillend gaan stemmen. Mensen denken misschien toch, ik woon hier prettig en die lokalen, die komen echt goed voor ons op, dus ik kies lokaal. Ik ga er wel vanuit dat we minimaal hetzelfde aantal zetels halen. Ook omdat we heel duidelijk zijn, we praten niet de meute naar de mond. Wat je ziet is wat je krijgt. Zeker met mij als persoon.”

Hoe ziet u de toekomst na de komende gemeenteraadsverkiezingen?

“Ik denk dat we moeten beginnen met een soort duidingsbijeenkomst om met elkaar te bespreken wat de verkiezingsuitslag betekent, wat de kiezer heeft gezegd en hoe we de vertaling kunnen maken. Elke kiezer, op welke partij dan ook, is een stem en als je daar de grootste gemene deler uit weet te halen, kan je op die manier komen tot een samenstelling van het college of tot een soort programma waarbij ook andere partijen gehoord worden. Dat vind ik een experiment, wat voor mij persoonlijk een kans verdient.”

Er is ook een andere lokale partij actief, Wij Lansingerland. Wat is kort samengevat het grootste verschil van inzicht tussen die twee partijen?

“Zij zitten heel erg op het sociaal domein, op zaken als onderwijs en jeugd. Ze zitten, als je het even in het spectrum wil uitdrukken – alhoewel ik dat een gevaarlijke vind – meer aan de linkerkant van het spectrum en wij meer aan de rechterkant. Dat botst af en toe, maar dat wil niet zeggen dat we ook niet gemene delers hebben, bijvoorbeeld daar waar het gaat over bouwen. Dus je zou kunnen kijken waar je elkaar kunt vinden, of dat we iets van hun standpunten kunnen meenemen zonder dat ze in de coalitie komen.”

Heeft uw partij, Leefbaar 3B, ook nagedacht over bijvoorbeeld een samenwerking met een landelijke partij zoals JA21. Hoe staat u daar tegenover?

“Het is altijd goed om je netwerk te hebben, wie dat ook mogen zijn. Ik stem natuurlijk ook landelijk en aangezien ik dan niet op een lokale partij kan stemmen, moet ik ook een partij kiezen. Maar lijstverbindingen zie ik helemaal niet zitten. Als JA21, of een andere partij, iets goeds kan doen voor Lansingerland, dan ben ik altijd in voor een gesprek. Maar het mooie van de lokalen is juist dat ik hier mijn eigen agenda kan bepalen, zonder dat ik me moet conformeren aan het landelijk beleid van een partij.”

We hebben het net al over de uitdagingen in Lansingerland gehad, welke sociale vraagstukken spelen er binnen uw gemeente?

“Enerzijds is dat natuurlijk de jeugdzorg. Wij proberen bijvoorbeeld bij huisartsenposten al aan vroegsignalering te doen, te kijken of we aan de voorkant al iets voor jongeren kunnen betekenen, zonder dat ze direct naar zware en dus dure zorg worden doorverwezen. Ten tweede hebben we een heel goed woningbouwprogramma, met betaalbare en bereikbare woningen, voor iedereen. Zodat eigen inwoners, en dan bedoel ik zeker ook ouderen, eigen inwoners van Lansingerland, in dit geval, voldoende spreidingsmogelijkheden hebben om te blijven bij het verenigingsleven, te blijven bij familie, of bij de kinderen in de buurt te kunnen wonen. Ook dat is een sociaal component. Wij proberen onze eigen identiteit, het dorpse karakter te behouden, want dat is feitelijk je eigen wezen. Daarnaast willen we proberen voor de AOW’ers met een smalle beurs in ieder geval binnen het RET gebied, dat is hier het openbaar vervoer, gratis reizen tijdens de daluren mogelijk te maken. En we willen jeugd en jongeren meer perspectief bieden.

Een samenleving is volgens ons een samenstel van alles wat daar deel van uitmaakt, met alle kleuren en alle varianten en als we dat met elkaar gezellig en goed kunnen maken, dan is iedereen gelukkig. Maar we zijn wel van het zogenaamde ‘law and order’, je hebt je aan te passen, je aan de wet te houden, de normen en waarden te respecteren en je doet mee naar kunnen en dat geldt ook voor de bijstand. We vinden veiligheid belangrijk en gaan daarom extra boa’s aannemen. Wij gaan voor schoon, heel en veilig en ik denk dat we dan met elkaar een mooie maatschappij aan het ontwikkelen zijn.”

Heeft u tot slot nog een boodschap voor de lezers van het interview?

“Ik vind het leuk dat de lezers geïnteresseerd zijn in deze dimensie van de politiek. De boodschap is, laten we het een beetje gezellig houden met elkaar. Het is in de coronatijd echt wel erg lastig en bijna niet meer uit te leggen én de lontjes zijn heel kort geworden, maar laten we in godsnaam proberen weer even een beetje een time out te nemen en weer proberen te werken aan het mooie Nederland. Uiteindelijk hebben we toch een heel mooi Nederland.”

Eén reactie

  1. Gek dat de interviewer niet heeft gevraagd naar zijn huidige woonplaats. Als hij Lansingerland zo geweldig vindt, waarom woont hij dan in Krimpen?

    Daarnaast, waarom wil hij onze gemeente opzadelen met diftar? Lansingerlanders betalen zich straks blauw aan afval, terwijl Simon lekker in Krimpen zit waar de plaatselijke Leefbaren nota bene diftar hebben tegengehouden!

    Tot slot, heeft hij spijt van de samenwerking met FvD die hij als voorzitter van Leefbaar Rotterdam op touw heeft gezet een aantal jaar terug? En bestaat er inmiddels zoiets als een Leefbaar baantjescarrousel, aangezien Leefbaren voor een wethoudersbaantje net zo makkelijk van gemeente wisselen als van standpunt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.