Interview met Lilian Marijnissen

lilian-marijnissen

Lilian Marijnissen, sinds 4 jaar Tweede Kamerlid voor de SP, werd in 1985 geboren in Oss. Hier groeide zij op in een politiek bewust gezin. Marijnissen was er al vroeg bij en werd het jongste gemeenteraadslid van Nederland, voor de SP. Een partij waar zij zich voor inzet om echt naar de mensen van de straat te kunnen luisteren en zich in te kunnen spannen voor een eerlijke en sociale wereld.

 

Wij spraken Marijnissen onder andere over bezuinigingen in de zorg, beleidsplannen van het regeerakkoord, de ellende rond de gaswinning in Groningen en loonsverhogingen. Het volledige interview is te lezen via onderstaande link.

 

De titel van het regeerakkoord klinkt veelbelovend: Omzien naar elkaar en  vooruitkijken naar de toekomst. Is dit een spin of welgemeend?

Een titel die eerlijk gezegd bij mij nogal wat vragen opwerpt. ‘Omzien naar elkaar’  associeer ik nu niet direct met tien jaar Rutte, waarin de publieke sector uitgehold  werd en zelfs nu er een grote leegloop in de zorg is, niet geïnvesteerd wordt in de  salarissen in de zorg.

‘Vooruitkijken naar de toekomst’ klinkt niet gepast als juist het verleden zo beladen  is. Het kabinet Rutte III trad af vanwege het toeslagenschandaal. Nu er nog steeds  geen oplossing in zicht is voor deze mensen, maar dezelfde partijen die deze  problemen veroorzaakt hebben toch weer aan het roer staan, klinkt vooruitkijken  meer als wegkijken.

Hoe kijkt u er tegenaan dat er geen doorrekening bestaat van het Centraal  Planbureau?

Het belangrijkste is dat concreet gemaakt wordt wat de plannen zijn en wat dit  betekent voor mensen. Op onderdelen van de doorrekeningen van het Centraal  Planbureau hebben wij ook kritiek. Op ons initiatief komt er daarom voorafgaand aan  het debat over de regeringsverklaring in januari ook een doorrekening van het Nibud.

Denkt u dat het bezuinigen op de jeugdzorg een verantwoorde keuze is?

Nee, zeer zeker niet. Gemeenten luidden afgelopen jaren keer op keer de noodklok  dat er niet genoeg geld voor de jeugdzorg was. En nu wordt er bezuinigd op de zorg  voor kwetsbare kinderen? Wat de SP betreft is dit onbestaanbaar en we zullen zowel  binnen als buiten de kamer hier tegen in actie komen.

Wat vindt u ervan dat er op de zorg tevens 5 miljard wordt bezuinigd?

Dit kabinet geeft miljarden extra uit, maar op de zorg wordt bezuinigd. Onbegrijpelijk,  nu we door corona elke dag weer zien dat juist méér investeringen in de zorg nodig  zijn. Dit is een foute politieke keuze en wat ons betreft een mes in de rug van  zorgverleners. Zij krijgen er geen cent extra salaris bij, terwijl dit zo hard nodig is om  ervoor te zorgen dat mensen in de zorg blijven werken.

Wat is uw opinie betreft het ouderenbeleid in het regeerakkoord?

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, maar er wordt niet extra geïnvesteerd in  de wijkverpleging en thuiszorg. In de verpleeghuizen moet je huur gaan betalen en  komt er minder personeel op een afdeling te staan. Dit kan niet. Ons initiatief voor

kleinschalige zorgbuurthuizen, om samen oud te worden in de buurt, is een veel beter  alternatief.

Het minimumloon wordt slechts met geringe mate verhoogd. Hoe denkt u over  deze ‘verhoging’?

De verhoging van het minimumloon is zó hard nodig, nu alles duurder wordt en de  lonen nauwelijks stijgen. Het nieuwe kabinet doet veel te weinig. Verhogen van het  minimumloon is goed voor mensen, je moet in een rijk land als Nederland toch zeker  gewoon rond kunnen komen als je werkt? Het is daarbij ook goed voor de economie,  want een hoger minimumloon zorgt direct voor meer bestedingen, bijvoorbeeld in het  MKB. Het kabinet Rutte 4 laat ook de koppeling van het minimumloon met de AOW  los, dat is heel asociaal en hiermee worden ouderen enorm benadeeld. .

Sandra Beckerman spreekt van een ‘kille leegte’ omtrent de mijnbouwschade in  Groningen. Hoe ervaart u deze leegte zelf?

Het is schrijnend dat het kabinet niets doet voor de Groningers. Zij wachten al zo lang  op een oplossing. De parallel met het toeslagenschandaal is groot: de overheid is hier  de grootste vijand van mensen, rechtvaardigheid is ver te zoeken en bij het kabinet is  beeldvorming belangrijker dan een oplossing.

Wat vindt u ervan dat fractievoorzitters van oppositiepartijen niet zijn uitgenodigd  voor de presentatie van het coalitieakkoord?

Eerlijk gezegd maakt mij dat niet veel uit. Ik vind het veel belangrijker om van  zorgverleners, agenten, winkelmedewerkers, gepensioneerden, studenten en leraren  te horen wat ze van deze plannen vinden.

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan; ziet u dit als kans om een  nieuwe stap vooruit te kunnen zetten na de teleurstellende landelijke  verkiezingen?

Zeker, want een grote SP is nodig om Nederland socialer te maken. Van het nieuwe  kabinet gaat het niet komen, maar wij hebben de plannen klaar liggen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.