Interview met Freek Jansen

‘Het wel of niet willen van een lockdown zou een mooi onderwerp voor een referendum zijn’ 

Vandaag is Freek Jansen aan het woord in onze serie interviews met interessante en inspirerende mensen. Jansen studeerde in 2015 af als politicoloog in Amsterdam en is daarnaast IT-specialist. Sinds de oprichting van Forum voor Democratie in 2016 is hij bij die partij betrokken. Een jaar na de partij-oprichting trad hij aan als voorzitter van de JFVD (de jongerentak van de partij) en die functie bekleedt hij nog steeds. 

Van 2017 tot begin dit jaar was Jansen beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van FVD. Hij stond op plek zeven op de FVD-kandidatenlijst bij de afgelopen verkiezingen en is nu ongeveer een maand officieel Tweede Kamerlid. Daarbij focust hij zich vooral op woningen, jongeren, klimaat en innovatie. Zelf stelt hij dat hij jongeren een politieke stem wil geven en veel voor hen wil bereiken, waaronder het laten terugkeren van de basisbeurs en het aanpakken van de woningmarktproblematiek. Wij spraken hem over zijn politieke portefeuille, coronaversoepelingen, kernenergie en ruimtevaart. 

U bent lid van het eerste uur bij Forum voor Democratie. Hoe heeft u Thierry Baudet leren kennen? 

“Dat was in 2016, voordat de partij was opgericht. Thierry sprak op een event en daar raakten we met elkaar aan de praat. Ik vertelde dat ik ook programmeur ben en hij zocht op dat moment iemand om de website die hij had gemaakt te verbeteren. Na wat kleine aanpassingen maakten we een nieuwe website en vlak daarna volgende de oprichting van de partij. Een jaar later barstte alles los omtrent de politieke campagne en vroeg hij me of ik, mocht het lukken, met hem de Tweede Kamer in wilde. We behaalden twee zetels en ik ging namens FVD aan het werk als beleidsmedewerker.” 

Had u tijdens uw studie politicologie al het idee dat u de politiek in wilde? 

“Nee, niet per se. Ik ben ook niet aan het politieke avontuur begonnen met het idee dat ik graag Kamerlid wilde worden. Ik werd puur gedreven door idealisme en door de vraag waar ik me het meest nuttig kon maken. In het begin van de partij was dat als programmeur, videomaker en beleidsmedewerker; inmiddels ben ik Kamerlid en daar ben ik enorm blij mee. Ik doe het niet omdat ik er altijd al van heb gedroomd, maar omdat ik vind dat het belangrijk is.” 

Op het moment van dit interview zijn er net weer wat kleine versoepelingen aangekondigd. Hoe kijkt u naar de persconferenties? 

“Ik ben heel sceptisch. Ik denk wel dat de versoepelingen deze keer daadwerkelijk doorgezet gaan worden, omdat dat in de landen om ons heen ook gebeurt. Wat ik het afgelopen jaar heb gezien, is dat Rutte en De Jonge niet veel zelf nadenken en vooral naar de buurlanden kijken. Als daar grote veranderingen worden doorgevoerd, voelen ze maatschappelijke druk en volgen ze. Wat ook meespeelt, is dat het beter weer wordt en er dan minder corona is. Als ze besluiten om toch alles weer in te trekken, denk ik dat de bevolking in opstand zal komen en zich niet meer aan de regels zal houden.

Op het moment ben ik zelf vooral blij dat de avondklok verdwijnt en er voor de horeca weer wat meer mogelijk is, want die mensen hebben het afgelopen jaar enorm veel geleden. Het is echter niet genoeg en qua maatregelen lijkt het alsof er maar gewoon wat gedaan wordt: ze zijn totaal onlogisch. Een goed voorbeeld daarvan is de regel dat je maar één persoon op bezoek mag hebben. Je mocht wel in je eentje naar een gezin van zes mensen toe, maar zij mogen niet naar jou komen. Zo’n regel slaat nergens op. Hetzelfde geldt voor mondkapjes: daarvan wordt al driekwart jaar gezegd dat het niet helpt en toch heeft het kabinet het verplicht. Daardoor worden mensen bang gemaakt. Dit legt wel bloot wat er gaande is, namelijk een totale massahysterie. 

Nog een ander punt: het is me sinds kort pas duidelijk waarom de medicijnen hydroxychloroquine en ivermectine niet onderzocht mocht worden. Er zijn hele duidelijke aanwijzingen dat die beide medicijnen helpen tegen corona, maar toch heeft niemand zich er verder in verdiept. Dat verbaasde me, tot ik leerde dat we alleen vaccins konden toelaten als noodmedicatie als er geen andere medicijnen tegen corona op de markt zouden zijn. Het kan dus niet anders dan dat er door farmaceuten en anderen die aan de medicijnen meewerken een hetze is gevoerd tegen dat onderzoek. Er zit een perverse financiële prikkel achter, een groot verdienmodel. Ik snap wel dat zij het daarom graag zo willen, maar ik begrijp niet dat mensen daar zomaar aan meewerken zonder zich af te vragen wat er gebeurt.” 

Iets heel anders: uw politieke portefeuille. Naast corona zijn er nog veel meer agendapunten waarover gedebatteerd wordt, waaronder het huidige woningtekort. Hoe zou dat volgens u het beste aangepakt kunnen worden? 

“Dat is een hele goede vraag, omdat het een enorm breed onderwerp is. We zijn de afgelopen jaren in een probleemsituatie geslopen door het beleid van Rutte. Hij heeft de grenzen wagenwijd opengezet, waardoor er honderdduizenden mensen bij zijn gekomen in Nederland. Die mensen hebben allemaal huizen nodig, maar er is structureel te weinig gebouwd. De cijfers blijven maar oplopen en er is geen plan. 

Er wordt gezegd dat we een miljoen woningen moeten bijbouwen, maar op een gegeven moment is Nederland vol. Daarom spreken we ons bij FVD uit voor remigratie: als er mensen weggaan, komen er woningen vrij. Dat wordt echter tegengehouden, omdat er wordt beweerd dat het in veel gevallen niet veilig is. Syrië wordt daarbij vaak als voorbeeld genoemd, terwijl daar al anderhalf jaar niet meer wordt gevochten. Er zijn allemaal dingen die onze regering zou kunnen doen om die mensen weer naar hun thuisland te krijgen, maar ze willen zich er niet mee bezig houden.” 

In het verkiezingsprogramma van FVD staat dat jullie gebruik willen maken van de meest moderne versie van kernenergie. Hoe kijkt u aan tegen het energievraagstuk? 

“Het klimaatdoel om in 2030 het CO2-percentage met 55% te hebben verminderd is absoluut niet haalbaar, al zouden we dat willen. Bij FVD geloven we niet in een energietransitie: kolen en gas zijn schoon genoeg en goedkoop. Neem bijvoorbeeld de Maasvlaktecentrale. Dat is de modernste kolencentrale ter wereld, waar amper CO2 wordt uitgestoten. Toch moet hij na een aantal jaar alweer dicht.

Er is een soort obsessie met alles wat ‘hernieuwbaar’ is. Dat wordt als goed gezien, onafhankelijk van hoeveel CO2 het uitstoot en hoeveel milieuvervuiling het oplevert. Zonnepanelen en windmolens zijn enorm vervuilend om te produceren en kunnen vervolgens niet meer worden afgebroken. Maar alles wat de klimaatdoelen van de EU tegenspreekt, willen men niet horen. Er wordt heel simpel gedacht: biomassa is duurzaam (want hernieuwbaar), dus als we ons alleen daarmee bezighouden halen we ons doel. Biomassa zorgt echter voor meer uitstoot dan kolen en gas, terwijl het minder oplevert.” 

U heeft een motie ingediend om 130 km per uur te kunnen rijden op de snelweg. Kunt u daar wat meer over vertellen? 

“Zeker! Ik kreeg van een aantal partijen steun voor die motie, dat was mooi. Onder andere DENK, de PVV en de SGP waren het met me eens. Ik had ook gevraagd naar een onderzoek waaruit bleek waar je veilig harder kunt rijden dan 130 km per uur, maar dat werd afgewezen. De motie is er jammer genoeg niet doorheen gekomen, maar ik ga het nog een keer proberen.” 

Er zijn ook nog altijd veel files. Hoe zou het fileprobleem naar uw mening het beste kunnen worden aangepakt, naast een hogere maximumsnelheid? 

“Goede vraag. Het zou interessant zijn om te onderzoeken wat gedifferentieerde snelheden – waarbij je aan de linkerkant sneller mag rijden dan aan de rechterkant – op snelwegen doen. Je kunt dan veel makkelijker invoegen, maar toch snel rijden. Ik denk wel dat we daar iets mee kunnen. Files blijven echter een probleem en ik vrees dat dat nooit opgelost gaat worden. Er zijn nu eenmaal vaak veel mensen in Nederland die gelijktijdig ergens heen willen, dus dan sta je vast. 

Tegelijkertijd zie ik wel mogelijkheden om hier en daar wat te verbeteren. FVD is voorstander van een hyperloop, hoewel we weten dat dat op de korte termijn nog niet gaat lukken. In Delft zijn ze er al wel ver mee. Het is echter wederom een punt waar vanuit de regering niets aan wordt gedaan. Ik hoop dat we daar verandering in kunnen brengen en andere partijen ervoor warm kunnen maken. 

Er zijn tientallen miljoenen nodig om een eerste testproduct neer te zetten, maar op het totaal van onze rijksbegroting is dat een klein bedrag. Er worden bakken met geld uitgegeven om woningen van gas te halen, dus dan zou er ook prima een groot bedrag naar de hyperloop kunnen. Als we ervoor zouden kunnen zorgen dat niet iedereen meer in de randstad hoeft te wonen omdat ze met een hogesnelheidstrein of een hyperloop naar het omliggende platteland kunnen, zou dat veel schelen. Het is dan ineens aantrekkelijk om op andere plekken te gaan wonen, waardoor de druk op de wegen én de woningmarkt minder wordt.” 

Dan weer een heel ander onderwerp: de ruimtevaart. Kunt u iets vertellen over investeringen in private ruimtevaart? 

“Ik vind dat van jongs af aan al een heel interessant onderwerp en het gaat heel groot worden. Als we daar nu in zouden investeren is dat eigenlijk al een beetje aan de late kant, maar we kunnen er nog in komen. We zouden er door die investeringen echt een koploperspositie in kunnen krijgen, omdat steeds meer bedrijven een eigen satelliet willen voor het managen van de bedrijfsvoering. Die dingen moeten allemaal ergens omhoog en dat is één van de commerciële takken van ruimtevaart waar veel geld mee te verdienen valt. 

Heel veel technologie wordt bovendien ontwikkeld in de ruimtevaartsector om vervolgens in allerlei andere sectoren te worden gebruikt. Er is dus een hele goede business case te maken voor de ruimtevaart, alleen al op economisch gebied. Nederlandse universiteiten leveren de slimste mensen ter wereld af en onze technologische bedrijven zorgen voor veel innovatie. Zowel die mensen als die innovaties stromen nu voor een groot deel naar het buitenland, wat heel erg zonde is. Wij zouden er als land veel meer mee kunnen doen. 

Een voorbeeld is dat er hier onlangs een antenne is ontwikkeld door een groep studenten waar door onze overheid vervolgens niets mee is gedaan. Hij wordt nu echter wel door Chinezen gebruikt om mee naar de maan te gaan. Dan denk ik: waar zijn we mee bezig? Wij kunnen dit gewoon. We moeten beseffen wat we in handen hebben en ons niet meer schamen. Ruimtevaart is een mooie manier om te zorgen voor een collectief geloof in wat we kunnen, een manier waarmee we in de toekomst meer durven.” 

Zijn er nog meer mogelijkheden op het gebied van innovatie waar u wat mee wilt gaan doen? 

“Jazeker! Ik zit in een commissie die met een aantal grote projecten bezig is, waaronder hogesnelheidslijnen. Ik ga proberen om de verplaatsing van Schiphol naar de Noordzee als groot project aangemerkt te krijgen, omdat dat mijns inziens heel belangrijk is voor onze economie. Het zorgt ervoor dat Schiphol kan groeien. Als dat niet kan gebeuren, maar een luchthaven in een omringend land wel ineens hard groeit, verliezen we onze ‘hubfunctie’ en wordt Schiphol een stuk minder vaak als handig overstappunt gezien. 

Op het moment is Schiphol omsingeld door woningbouw, wat vaak problemen oplevert en de groei belemmert. Daar komt niet ineens meer grond bij, maar dat zou in de zee natuurlijk wel kunnen. De geluidsoverlast voor de omliggende steden en dorpen is dan weg, op de nieuwe plek wordt door niemand geluidsoverlast ervaren én er is groei mogelijk. Schiphol is dus een voorbeeld van een project waar ik me de komende jaren voor wil inzetten, net als de eerder genoemde hyperloop en de ontwikkelingen binnen de ruimtevaart.”

Tot slot: heeft u nog een boodschap voor de lezers van het interview? 

“Wat ik – zeker in deze tijd – een belangrijke vraag vind om jezelf te stellen, is: waarom geloof ik wat ik geloof? Hoe ben ik tot mijn overtuiging gekomen? Als je dat eerlijk aan jezelf vraagt en eerlijk antwoord durft te geven, kom je tot diepere inzichten die je uiteindelijk naar de waarheid leiden. Waarom geloof jij wat je denkt dat waar is? In de huidige tijd zie je bijvoorbeeld veel krantenkoppen voorbijkomen, maar heb je die artikelen daadwerkelijk gelezen, alle kanten van het verhaal in je opgenomen en de cijfers bekeken? 

Het is een confronterende vraag, omdat het veronderstelt dat je dingen niet weet. Dat is iets wat we naar mijn mening moeten accepteren, dat we veel dingen niet weten tot we er meer over leren. We hebben er echter wel een opvatting over. Vraag jezelf dus af waarom je die opvatting hebt. Daarmee kom je tot veel nieuwe inzichten.”

Eén reactie

  1. Ik snap dat hyperloop een vervoers middel is en wat een goed idee wb schiphol ik ben ook op zoek naar de waarheid en jullie zijn oncoventioneel orgineel daarom ben ik ook lid vsn jullie partij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.