Interview met Fenna Swart

Fenna Swart

Antibiomassa-activist Fenna Swart heeft grootse plannen. Na de partij GroenLinks als deelraadslid te hebben verlaten, wegens een meningsverschil betreft de komst van Vattenfall-centrale Diemen, zet zij nieuwe stappen met haar partij St3m. Deze nieuwe partij bevat vele stadsbetrokkenen, die de benodigde kennis en expertise met zich meedragen. Gezien de steun die zij ontvangen voor hun standpunten wil Swart voor maar liefst 15 zetels gaan in de Amsterdamse raad.

Wij vroegen Fenna Swart naar de doelstellingen van de partij, de huidige peiling, het regeerakkoord met bijbehorende klimaatplannen en het Groningse aardbevingsdossier. Ook haar opinie op het Coronabeleid komt naar voren en natuurlijk geeft zij jullie nog een goede boodschap mee!

 

 

Kunt u iets over uzelf vertellen, voor de lezers die u nog niet kennen?

Mijn naam is Fenna Swart en de afgelopen jaren voerde ik als voorzitter van Comité Schone Lucht campagne tegen grootschalige houtkap voor biomassacentrales; zowel op lokaal, als op regionaal en (inter)nationaal niveau. Om mij sterk te maken voor dit onderwerp heb ik mij veel bezig gehouden met het publiceren van artikelen, het voeren van nationale en internationale campagnes en het maken van de documentaire ‘Houtkoorts’.

 

Wat wil uw politieke partij zoal bereiken, op korte termijn en op lange termijn?

 

ST3M wil dat het gemeentebestuur de belangen dient van zijn bewoners. Niet de belangen van lobbyisten, die het beleid namens de industrie naar hun hand zetten. En ook niet de ambities van landelijke partijen die zich profileren via gemeentepolitiek, ten koste van de bewoners en een gezonde leefomgeving. Wij geven graag een ‘stem’ aan de mensen die écht in de buurt leven. Dit zodat de bewoners zich gehoord voelen en zich eindelijk kunnen vinden in de (politieke) beslissingen die worden doorgevoerd. Uiteindelijk staat ST3M natuurlijk nog altijd voor; Scherp, Ter zake, Mondig, Moedig en Menselijk. En dit standpunt nemen wij erg serieus, zowel op de korte als op de lange termijn.

Hoe is het om campagne te voeren in deze ‘rare’ tijden?

 

Net als ieder ander moeten wij roeien met de riemen die we hebben en dus creatief zijn. Dit brengt met regelmaat situaties met zich mee die vragen om een originele oplossing, maar gelukkig lukt het ons heel aardig om deze oplossingen te realiseren.

 

 

Recent bent u nog niet meegenomen in de peiling. Hoe staat u hier tegenover?

 

Dat is niet anders. We zijn natuurlijk ook een nieuwe partij. Het verrassingseffect zal daarom straks nog groter zijn als blijkt dat 14% (voorspelling) voor onze partij, ST3M, heeft gekozen. Dit is iets waar wij gezamenlijk naar uit kunnen kijken.

 

 

Hoe kijkt u aan tegen het huidige regeerakkoord en bijbehorende klimaatplannen?

 

Het nieuwe regeerakkoord toont ons de belofte van een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag, evenals een spoedige ‘afbouw van biomassa’. Grote woorden, vind ik. Want als de bruid eenmaal in de schuit is, dan zijn de mooie (biomassa)praatjes uit. Ja, er wordt erkend dat biomassaverbranding vervuilend is. Maar duidelijkheid en oplossing blijven uit. Zo staat er in de introductie van het coalitieakkoord ’Klimaat en Energie’ te lezen: “De vervuiler betaalt…”, terwijl er even verderop staat: “De vervuiler krijgt subsidie..”. Ofwel, we zeggen dat we snel biomassa gaan afbouwen, maar we doen het niet. De (nieuwe én oude) biomassasubsidies gaan doodleuk door.

Om de werkelijkheid vanuit een ander perspectief te kunnen bekijken, is niet alleen een nieuwe bestuurscultuur nodig maar, wellicht, ook een nieuw bestuur.

 

 

Wat is uw opinie op de klimaatdemonstraties van Extinction Rebellion?

 

Goed dat ze hun geluid laten horen. Dit is hen natuurlijk goed recht en is op het gebied van klimaat ook zeker niet overbodig. Het wordt tijd dat er actie wordt genomen door onze mensen in Den Haag.

 

 

Wat is uw mening over het aardbevingsdossier van Groningen? Ziet u uitkomsten?

 

Het is treurig hoe de regering omgaat met de bewoners. Dat zien we bijvoorbeeld bij deze trieste situatie in Groningen, maar ook met de toeslagenaffaire en in het biomassadossier. Het huidige systeem werkt niet en moet radicaal anders. De fouten in ons politieke systeem gaan dieper dan deze kwesties. Wij (ST3M) maken deel uit van een grotere beweging die overal in Europa aan kracht wint. Het is tijd voor een enorme renovatie van ons economisch systeem, die de bewoners laat spreken en ervoor zorgt dat ze ook écht gehoord worden. Of dit nu gaat om het aardbevingsdossier of om een andere kwalijke kwestie.

 

 

In hoeverre denkt u dat de opgestelde SDG-doelen reëel gaan uitpakken?

 

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn bedoeld als mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis maar het heeft ons tot dusver (sinds 2015) niet veel verder geholpen, omdat het vanuit hetzelfde (niet functionerende) systeem komt. Ook hier zullen dus drastische veranderingen moeten worden doorgevoerd.

 

 

In welke mate staat u achter het huidige Coronabeleid? Zijn er aspecten die u graag anders zou zien?

 

Wij willen een aanpak die erkent dat corona een lange-termijnprobleem is; en niet suggereert dat het ‘even snel’ opgelost kan worden met lockdowns en pasjessystemen. We willen chronische verhoging van de zorgcapaciteit en desnoods een corona-ziekenhuis in Amsterdam. Investeren in een geïntegreerd pakket maatregelen ter bevordering van een gezonde levensstijl dus. Bestrijdt obesitas en ongezonde voeding en stimuleer buitenactiviteiten en sport. Deze maatregelen komen niet alleen de corona-bestrijding ten goede, maar ook de algemene volksgezondheid. Wij zouden dan ook graag de volgende standpunten terugzien in het beleid:

 

 Een op gemeentelijk niveau, multidisciplinair team van gezondheids-economen, data-analisten, vertegenwoordigers van huisartsen, GGD en epidemiologen om de adviezen van het landelijke OMT te evalueren en te implementeren in de stad.

 Een groot deel van de scholen voldoet al jaren niet aan de ventilatienormen uit het Bouwbesluit. Omdat corona zich door de lucht verspreidt is adequate ventilatie in klaslokalen van groot belang om uitbraken op scholen te voorkomen. Op alle scholen mag de CO2 concentratie niet meer zijn van 1200 ppm. Daar waar deze norm niet wordt gehaald moet op korte termijn de ventilatie worden verbeterd, zonder dat daarmee het energieverbruik stijgt. Het Rijk moet hierin bijdragen als blijkt dat scholen zelf niet voldoende middelen hebben. Indien het Rijk niet meewerkt moet de gemeente dit voorfinancieren.

 

 

 

Heeft u nog een boodschap voor de lezers van dit interview?

 

Het huidige college stelt zich arrogant op, luistert niet naar de inwoners en laat lobbyisten uit de energiesector aan de knoppen zitten van het gemeentelijke beleid. En dat gebeurt uitgerekend onder partijen die pretenderen om democratische vernieuwing te brengen.

ST3M staat voor een ommekeer in de energietransitie: lange termijnoplossingen en fundamentele veranderingen. De miljarden die de gemeente in het warmtenet steekt, kunnen beter aan isolatie en besparingsmethoden besteed worden. Als eerste moeten grootgebruikers zwaarder belast worden. De klimaatcrisis is een gigantisch probleem, maar het is ook een kans om de lusten en lasten in ons economische systeem eerlijker te verdelen.

 

Onze samenleving moet zo snel mogelijk overgaan op groene en duurzame energie. De klimaatcrisis komt voort uit fundamentele fouten in ons economische systeem. Dat kan niet met wat losse maatregelen even opgelost worden. Ik hoop dat dit besef bij steeds meer inwoners in zal dalen, zodat we samen een statement kunnen maken!

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.