Interview met Femke Wiersma

femke-wiersma

Femke Wiersma is een steeds grotere naam binnen de politiek aan het worden. Met name in
Friesland is het geen onbekende. Sinds een jaar werkt zij als beleidsmedewerker bij de
Boerburgerbeweging, een organisatie waar we natuurlijk ontzettend veel van hebben gehoord over
de laatste jaren. Naast al deze media aandacht groeit de organisatie ook in politiek opzicht enorm. Ze
worden gehoord door de bevolking en de Kamer.

Wij spraken Wiersma over haar nieuwe functie bij de Boerburgerbeweging, de gigantische groei van
de BBB binnen de politiek, het huidige regeerakkoord en de kansen voor de beweging op lokaal
niveau. Tevens geeft ze jullie nog een goede tip mee aan het eind van het interview!

U bent natuurlijk alweer bijna een jaar beleidsmedewerker bij de Boerburgerbeweging.

Hoe bevalt het u tot dusver?

Ik ben nu dik een half jaar beleidsmedewerker bij BBB, ik ben daar in juni begonnen. Het is
een dynamische omgeving, ook ontzettend leuk en uitdagend! Het is bijzonder te mogen
werken in ‘het hart van de democratie’. Tegelijkertijd trek ik me veel maatschappelijke
zorgen zelf ook heel erg aan, en waar het enerzijds voldoening geeft dat we nu invloed
hebben op een deel van de oplossing voor veel vraagstukken, realiseer ik me ook maar al te
goed dat het vaak kleine succesjes zijn waar je blij mee moet zijn, en dat echte verandering
bewerkstelligen via de politiek een kwestie van lange adem is.

Wat zijn de nieuwe inzichten die u op heeft mogen doen als actieve beleidsmedewerker in
de politiek?

Dat er veel meer zaken in Europa besloten worden waar we hier veel gevolgen van voelen
dan ik dacht, en we –om zaken echt te kunnen veranderen- er snel voor moeten zorgen dat
we daar ook invloed kunnen uitoefenen.

De Boerburgerbeweging stijgt ontzettend snel in de peiling. Op welke manier merken jullie
zelf dat de partij zo snel groeit?

We hebben natuurlijk een groeiend ledenaantal en krijgen ontzettend veel reacties, ook
vanuit hoeken van de samenleving die aanvankelijk misschien niet direct in onze doelgroep
leken te zitten maar waar het nuchtere BBB geluid toch erg aanspreekt. Maar verder merk je
er niks van; pas als we écht meer zetels in de 2 e Kamer of andere bestuurslagen hebben,
kunnen we het werk meer gaan verdelen en meer medewerkers aannemen en op die manier
nog dieper graven in alle beleidsdossiers .

Hoe kijkt u aan tegen de Boerburgerbeweging op lokaal niveau en welke kansen ziet u hier
persoonlijk nog liggen?

Ik denk dat BBB op lokaal niveau, en dan heb ik het over Provincies, best een grote partij
gaat worden. Ik zie dat heel veel landelijk beleid nu decentraal wordt gebracht, in de
landbouw in gebiedsprocessen. We hebben daar dan dichterbij ook invloed op. Ook kijk ik er
naar uit om met een groot landelijk team bredere agenda’s uit te rollen: zo kunnen we ons
netwerk en invloed verbreden en versterken. Ik zie behoud van landbouwgronden en
voedselzekerheid als integraal speerpunt.

De energietransitie die haalbaar en betaalbaar moet zijn, en niet ten koste van voedselzekerheid mag gaan. Daarnaast het openhouden van
voorzieningen, toegankelijkheid van zorg ook in de regio’s, maar ook de aanpak van
armoede in achtergestelde regio’s.

Het worden roerige tijden!

Wat is uw opinie betreft het huidige regeerakkoord?

Het is een enorme geldpost waarvan de rekening bij de jeugd wordt neergelegd, in grote
lijnen een slecht plan.

Heeft u nog een boodschap voor de lezers van dit interview?

Het maakt me niet uit op wie je stemt, maar maak gebruik van je stemrecht. Soms heb ik het
gevoel dat wat er nu gebeurt op bepaalde terreinen helemaal niet is wat de gemiddelde
Nederlander wil. Maar als een groot deel van de stemmers verzaakt hun stem uit te
brengen, lopen de politieke voorkeuren van al die mensen hun vertegenwoordiging in de
kamer mis. Willen jullie gezond verstand in het beleid terugzien: breng dan je stem uit op
een partij die daar bij aan sluit. En niet alleen voor de Tweede Kamerverkiezingen: ook voor
de aankomende gemeenteraad en de Provinciale Staten in 2023…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.