Interview met Chris Stoffer

Chris Stoffer

‘We moeten het virus serieus nemen, maar het moet niet zo ver gaan dat we dwang gaan gebruiken’

 

Vandaag aan het woord in onze serie interviews met interessante en inspirerende mensen: Chris

Stoffer, lid van de Tweede Kamer namens de SGP. We hebben met hem gesproken over het geldende

coronabeleid, vaccinatiediscussies en een eventuele winterlockdown. Ook hebben we hem gevraagd

naar lokale Cathuissessies, de jongerenafdeling van de SGP en zijn persoonlijke ervaring met

thuisonderwijs.

 

Stoffer werd geboren in Harderwijk. Na de studie Civiele Techniek aan de Universiteit Twente volgde

hij een traineeship bij Arcadis en trad hij in dienst bij Rijkswaterstaat. Daar vervulde hij tussen 1999

en 2018 diverse functies, waaronder die van Directeur Netwerkmanagement. Naast zijn werk voor

Rijkswaterstaat was hij van 2009 tot 2013 lid van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en

Veluwe. Van 2002 tot 2018 werkte hij tevens voor de gemeente Nunspeet: eerst als raadslid, later als

fractievoorzitter.

 

Sinds april 2018 is Stoffer namens de SGP lid van de Tweede Kamer. Hij zet zich in voor onder andere

ondernemers, verkeersveiligheid, het klimaat, gezinnen en defensie. Over zijn rol in de Tweede Kamer zei hij

eens het volgende: ‘Als Kamerlid vind ik het belangrijk om waar mogelijk samen te werken. Het

politieke spel – met veel aandacht voor PR en carrière – interesseert me minder.’”

 

Allereerst: er is de afgelopen tijd sprake van rellen vanwege het geldende coronabeleid. Vindt u dat

zorgelijk?

 

“Ja, de zorgen die veel mensen uitspreken deel ik ten zeerste. We hebben momenteel te maken met

een best wel ontvlambare maatschappij. Ik vraag me ook af of het nog gericht is op de inhoud. Gaan

mensen rellen omdat ze iets niet willen, of zoeken ze een plek om hun geweld kwijt te kunnen? Het

kan natuurlijk ook uit onmacht zijn, omdat mensen het allemaal echt even niet meer weten.

Voor mijn werk spreek ik ook veel mensen een-op-een. Sommigen vinden het jammer dat de

vaccinatiegraad niet hoger ligt, anderen vinden juist dat we vooral niet met vaccinaties bezig moeten

zijn. Er komt soms een hardheid in die gesprekken naar voren waardoor ik me afvraag waarom we

elkaar niet vrijlaten in onze keuzes. Wat mij betreft mag iedereen namelijk – weloverwogen – een

eigen keuze maken. In dat kader wordt het er de laatste tijd niet mooier op.”

 

Er ontstaat steeds meer verdeeldheid over de algehele coronasituatie, onder andere op sociale media.

Kiest de SGP een kant in die discussie?

 

“Wat we voorop moeten stellen, is dat de situatie vanuit medisch oogpunt best wel zorgelijk is. Het

aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijven maar toenemen. De druk op de zorg is enorm

groot. Daarom vind ik het meer dan terecht dat de teugels worden aangetrokken en er weer

strengere maatregelen komen. 

 

De SGP is tegen vaccinatiedrang en –dwang. We vinden dat iedereen

er heel goed over na moeten denken en vervolgens een eigen, vrije keuze moet maken. Een aantal maanden geleden hebben we in de

politiek afgesproken dat er van dwang geen sprake zou zijn. Toch hebben we nu de

toegangsbewijzen. Gaan we straks ook nog over op een systeem waarbij sommigen zich voor elke

werkdag moeten laten testen, dan gaat het nog veel verder.

Een heel recent punt is de eventuele invoering van de 2G-wetgeving. Daar hebben we ons scherp

tegen uitgesproken, want daarmee worden er ons inziens te veel mensen buitengesloten. We zetten

daarom extra sterk in op de basismaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, het vaker wassen

van je handen en het dragen van mondkapjes. We moeten het serieus nemen, maar het moet niet

zover gaan dat we dwang gaan gebruiken. Dat is onze boodschap.”

 

Er wordt af en toe ook al gesproken over een winterlockdown. Hoe staat de SGP

tegenover dat idee?

 

”Dat er extra maatregelen  worden getroffen, dat steunen we. Het is echter nog onduidelijk hoe

het nu verder moet. De kerstvakantie zou een positief effect kunnen hebben, aangezien scholen dan

gesloten zijn en daar momenteel veel besmettingen plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat ze een

week  extra aan die vakantie vast willen plakken, om ervoor te zorgen dat de cijfers laag blijven.

Ik maak me in dat kader echter wel zorgen om de mensen die niet of amper naar buiten kunnen. We

hebben al eerder gezien dat we het mensen psychisch heel moeilijk maken als we ze aan huis

kluisteren. Dat moet wat mij betreft dan ook zoveel mogelijk worden voorkomen.”

 

In de Tweede Kamer pleit u voor lokale Catshuissessies. Kunt u daar meer over vertellen?

 

“Er is een groot verschil te zien tussen de aanpak in een dorp en de aanpak in een stad, omdat de

politiek daar heel anders is. We pleiten er daarom voor om niet alle steden en dorpen als een

eenheidsworst te behandelen, maar meer verantwoordelijkheid bij de burgemeesters, grote

organisaties en scholen neer te leggen. In een lokale setting is tevens eenvoudiger te bepalen hoe

maatregelen moeten worden gehandhaafd.”

 

U komt zelf uit Elspeet. Hoe kijken de mensen daar naar de maatregelen? Heeft het zijn weerslag op

de dorpsgemeenschap?

 

“Zeker. Tijdens de eerste lockdown zijn er veel oudere dorpelingen ziek geworden en overleden. Op

dit moment heerst ook in Elspeet de vaccinatiediscussie, met drie groepen. Een groep is principieel

tegen, de tweede groep vertrouwt het vaccin niet volledig en de derde groep is gevaccineerd. Het

gesprek tussen beide partijen is daardoor niet altijd makkelijk. Ik moet wel zeggen dat het nog

allemaal redelijk gemoedelijk verloopt, zonder uitspattingen van geweld. We zorgen ook wel weer

een beetje voor elkaar.”

 

Binnen de SGP is er een jongerenafdeling, die een belangrijke rol speelt. Voor de jongeren is dit een

verwarrende tijd, mede dankzij het onderscheid tussen wel- en niet-gevaccineerden. Wat doen de

volwassenen binnen de partij om hen te begeleiden?

 

“We gaan vaak het gesprek met ze aan. We zien inderdaad ook onder jongeren dat er een groep pro

en een groep contra vaccinatie is. Er wordt echter geen ruzie over gemaakt en ze kunnen er goed

met elkaar en met anderen over praten.”

 

Fijn om te horen. Aangezien u zelf kinderen hebt, hebt u ervaren hoe het is om ineens thuisonderwijs

te moeten geven. Hoe was dat voor u?

 

“Omdat ons werk op kantoor gewoon doorgaat, heb ik zelf niet heel veel thuisgewerkt. Mijn vrouw

werkt in het onderwijs, wat al goed van pas kwam. We moesten er de nodige afspraken over maken –

ook met school -, maar ik heb het wel als prettig ervaren en we zijn er goed doorheen gekomen. Ik

heb er zelf ook een hoop van geleerd en nog veel meer bewondering voor juffen en meesters

gekregen dan ik eerder al had.”

 

Iets heel anders: de steunpakketten voor ondernemers. Voor velen van hen hebben de nieuwste

maatregelen ook weer economische gevolgen. Hoe zit het op dit moment met de steunpakketten?

 

“Daar moeten we nog samen naar gaan kijken. Het gaat afhangen van de precieze maatregelen die er

de komende tijd getroffen zullen worden. Een belangrijk punt is de toegang, zowel tot winkels als tot

bedrijven. Winkels – met name niet-essentiële winkels – zullen waarschijnlijk omzet mislopen en als er

ook een toegangssysteem voor bedrijven komt, kan het zijn dat zij personeel kwijtraken. Ik pleit zelf

vooral voor de nadruk op de 1,5 meter, zodat winkels nog wel klanten kunnen verwelkomen.

Daarnaast lijkt het me goed om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de ondernemers zelf neer te

leggen. Als zij die verantwoordelijkheid nemen, hoeven we hopelijk weinig steun te bieden. We

hebben namelijk eerder ervaren dat ondernemers steun zien als iets dat nodig is, omdat ze door de

overheid worden beperkt. Simpel gezegd: beperken we ondernemers, dan moeten we ze mijns

inziens steunen. Ik pleit er echter voor om ondernemers zo min mogelijk te beperken.”

 

Tot slot: heeft u nog een boodschap voor de lezers van dit interview?

 

“Neem je verantwoordelijkheid en wees een beetje voorzichtig. Corona is niet zomaar iets, je kunt er

ontzettend ziek van worden. We moeten rekening met elkaar houden, want we hebben elkaar nodig in de strijd tegen het virus. Daarnaast wil

ik zeggen: wees een beetje lief voor elkaar en luister naar elkaar. Dat is volgens mij het

allerbelangrijkste.”

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.