Interview met Carla Peeters

Dr. Ir. Carla Peeters is immunoloog en oprichter van COBALA Good Care Feels Better®, een instituut dat zich inzet voor het ontwikkelen en delen van kennis om gezonde mensen gezond te houden en mensen die langdurig ziek zijn en in de ziektewet belanden waar mogelijk te helpen weer aan het werk te komen. Zij is breed opgeleid, naast Immunologie aan de Medische Faculteit Utrecht, studeerde zij Moleculaire Wetenschappen aan de Wageningen Universiteit en volgde een opleiding in Hoger Natuur Wetenschappelijk Onderwijs met een specialisatie in medische laboratoriumdiagnostiek en onderzoek. Zij studeerde daarnaast ook nog aan verschillende business schools, waaronder London Business School, INSEAD en Nyenrode Business School.

Als immunoloog werkte Peeters aan vaccins voor de preventie van infectieziekten, was daarnaast lange tijd werkzaam als interimmanager en werkte als interimbestuurder in de zorgsector. Carla Peeters is sinds 2016 ook reviewer voor het British Medical Journal (BMJ) en wordt tegenwoordig regelmatig gevraagd haar mening te geven als onafhankelijk expert in binnen- en buitenland over onder andere COVID-19. Vandaag vroegen wij haar in onze serie interviews met interessante personen naar haar kijk op de huidige ontwikkelingen in de coronapandemie.

We zitten hier voor het interview op een mooi kantoor in Utrecht. Kunt u iets vertellen over hoe u hier zo met uw bedrijf COBALA terecht bent gekomen?

“Dit kantoor heet Utrecht Community voor Duurzame Pioniers, het is helemaal duurzaam ingericht en er werken alleen maar ondernemers die op duurzaamheid gericht zijn. Voor mij is duurzaamheid heel erg belangrijk, het betekent dat je steeds de vraag stelt of dat wat je doet nodig is en wat het betekent voor het milieu, dat je streeft naar minder belasting van de natuur, van de wereld. Voor onze gezondheid is dat van groot belang, want hoe ongezonder de aarde wordt, hoe ongezonder de mensen ook worden. Ik hou me bezig met op een zo natuurlijk mogelijke manier weer in balans komen, ziekte betekent volgens mij namelijk dat je lichaam uit balans is. Duurzaam ondernemen sluit daar mooi bij aan.”

U houdt zich onder andere bezig met ziekteverzuim, wat zijn de voornaamste activiteiten van uw bedrijf?

“Ik hou me inderdaad bezig met het voorkomen van ziekteverzuim. Preventief, dus als mensen dreigen uit te vallen, begeleid ik ze met persoonlijke adviezen op het gebied van voeding en leefstijl. Maar omdat ik interimmanager geweest ben, begeleid ik ook op heel veel andere vlakken, van communicatie en interactie binnen een team, re-integreren in het werk, tot de balans tussen privé en werk, het is een totaalaanpak. Het merendeel van de mensen die ik begeleid, ongeveer 95%, re-integreert in eigen werk en ook in eigen uren. Dus dat is een prachtig resultaat, veel beter dan ik ooit dacht dat mogelijk was. Daarnaast adviseer ik over gezondheid/economisch beleid en organisatieontwikkeling,  ben ik spreker op (internationale) congressen en voor bedrijven en auteur voor verschillende tijdschriften.”

Uit welke sectoren komen mensen bij u terecht? 

“Ik heb een aantal projecten gedaan binnen de zorgsector, voor gemeenten en het onderwijs. Daarnaast ben ik actief in de zakelijke markt, dat kunnen ZZP-ers zijn, maar ook medewerkers van grotere bedrijven. Het gaat vooral om sectoren waar sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Ik begeleid mensen met mentale klachten, met fysieke klachten of met een combinatie van beiden, maar ook mensen met complexe onbegrepen klachten, om weer terug aan het werk te komen.”

We hadden het net over onderwijs, regelmatig horen we in de media dat een groot aantal docenten overweegt te stoppen, dat de klassen te groot zijn en dat de werkdruk ook echt hoog is, wat adviseert u dan onderwijsinstellingen, hoe kunnen ze zorgen dat het niet zover komt dat docenten ziek worden?

“Ik geef ook workshops of webinars om mensen groepsgewijs te begeleiden, maar mensen die al uit balans zijn, begeleid ik altijd individueel, omdat dat veel beter werkt. Meestal is er sprake van een combinatie van werk en gezondheid. Nou vind ik wel dat in het onderwijs mensen op dit moment onder hele hoge druk staan, vanwege de coronamaatregelen waarmee men te maken kreeg, maar ook door het lerarentekort en de voortdurend wisselende organisatie van het onderwijs. Op dit moment wordt er volgens mij behoorlijk wat veerkracht en flexibiliteit van mensen verwacht, wat uiteindelijk tot uitputting kan leiden. Dan is het belangrijk om die mensen op tijd te ondersteunen, zodat ze niet uitvallen.”

U heeft dus eerst als interim allerlei projecten gedaan, wat heeft ertoe geleid dat u het bedrijf COBALA heeft opgezet?

“Op een gegeven moment zag ik in, dat wat mij vanaf het begin van mijn loopbaan heeft geïnteresseerd, de vraag is, hoe kunnen we een gezonde wereld maken? Logisch vloeide daaruit voort, hoe kan ik zelf, vanuit wat ik weet, bijdragen aan een gezondere wereld? Dat is eigenlijk mijn drive, zo ben ik uiteindelijk ook begonnen aan vaccins. Vaccins werken preventief en de preventieve kant vind ik heel interessant. Dat heb ik 10 jaar gedaan en ik ben daar ook in gepromoveerd. Daarna zag ik in de organisaties waar ik werkte, dat behoorlijk veel mensen niet goed in hun vel zaten. Ik wilde heel graag meer het management in en heb toen met een mentor bekeken waar mijn talenten liggen, dat bleek in veranderingsmanagement te zijn. Zo heb ik 15 jaar als interimmanager gewerkt in bijna alle branches van de zorg, bij ministeries, gemeenten, in het bedrijfsleven en bijvoorbeeld een stichting geleid voor Duurzame ontwikkelingsverdragen met  Bhutan, Benin en Costa Rica.

Wat ik met COBALA doe is eigenlijk de integratie van alles wat ik ooit geleerd heb. Ik heb moleculaire wetenschappen gestudeerd en daarmee kennis over biochemische fysiologische processen opgedaan, ik heb hoofdzakelijk in de medische sector gewerkt, dus daar wist ik al heel veel van, ik ben een boerendochter, vandaar mijn interesse in voeding en door het vele sporten dat ik altijd gedaan heb en mijn positieve ervaringen met meditatie – waarin ik tot leraar ben opgeleid – en yoga was ik ook geïnteresseerd in leefstijl.”

U bent gepromoveerd op vaccins op het gebied van hersenvlies- en longontsteking. Op het huidige vaccinatiebeleid heeft u een toch wel sterke inhoudelijke visie, kunt u daar iets over vertellen?

“Wat ik vooral belangrijk vind, is dat als besloten wordt om te vaccineren er een grote noodzaak is voor het gebruik van een vaccin en dat het effectief en veilig is. Dat geldt ook zo voor medicijnen, er is een goede risk-benefit analyse nodig. De Covid19 vaccins zijn Under Emergency Authorization op de markt gekomen, de Fase III trials lopen nog tot 2022 en 2023. Er is inmiddels meer bekend van het SARS-CoV-2 virus, dat veel minder gevaarlijk blijkt dan oorspronkelijk gedacht. Wat mij betreft is een continue nieuwe afweging nodig naarmate er meer bekend is. Bij kinderen wijst die afweging uit dat het gezondheidsvoordeel van vaccineren niet opweegt tegen de kans op bijwerkingen, naarmate de leeftijd lager wordt, lijkt bij kinderen het risico op bijwerkingen groter te zijn. Recente onderzoeken wijzen uit dat kinderen het SARS-CoV- 2 virus zelden doorgeven. Verder blijkt dat kinderen een natuurlijke immuniteit hebben tegen dit coronavirus, wat te maken kan hebben met het feit dat de ACE2 receptor, dat is de receptor die nodig is om het virus binnen de cellen te laten komen, in een lagere concentratie bij jongeren aanwezig is, maar het kan ook zijn dat jongeren een kruisreactiviteit of een eerdere immuniteit hebben waardoor ze beschermd zijn, ook tegen dit virus. Dus de risk-benefit is voor jongeren wat mij betreft negatief. De maatregelen die er nu zijn op middelbare scholen, vind ik overdreven en schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk kunnen er kinderen en/of onderwijzers zijn die een verzwakte immuniteit hebben, maar dan is het belangrijk om te bekijken hoe je de immuniteit kunt versterken en of je hun kunt beschermen. Vaccins blijken, zoals nu bekend wordt, bij mensen met verlaagde immuniteit niet zo werkzaam te zijn als gedacht, daarom wordt momenteel overwogen om een derde immunisatie te geven. Van een derde injectie met hetzelfde vaccin verwacht ik geen verbetering van de immuniteit. Uit de huidige gegevens blijkt dat een tweede vaccinatie leidt tot meer bijwerkingen. Hoe zal dat zijn bij een derde injectie? Ook in dit geval is het veel beter om bijvoorbeeld bij auto-immuunziekten te kijken hoe het immuunsysteem in balans gebracht kan worden. Met personalized nutrition en leefstijl kun je op dat gebied heel veel bereiken. Sowieso is vaccinatie altijd een persoonlijke afweging, en vaccinatie van kinderen, ouderen of chronisch zieken kun je met de behandelend arts bespreken.” 

We hebben het gehad over de risico’s op bijwerkingen bij coronavaccinatie, hoe kijkt u aan tegen de beschermende werking van die vaccinaties? Er komen steeds meer verhalen naar buiten over bijvoorbeeld topsporters die twee keer zijn gevaccineerd en toch positief worden getest. 

“Vanuit de klinische fase 3 trials die door de producenten van de vaccins uitgevoerd worden zijn artikelen gepubliceerd dat de beschermende werking van de vaccins goed is. Nu we een half jaar verder zijn, zijn er meer bijwerkingen bekend en blijkt dat ook mensen die tweemaal gevaccineerd zijn geïnfecteerd kunnen worden door een variant van het virus, de Deltavariant, waarin het spike-eiwit op een aantal plaatsen gemuteerd is en waarvoor de beschermende immuniteit van het vaccin minder is. Gevaccineerde mensen kunnen van deze variant een zelfde virale lading dragen als niet gevaccineerden en dus nog steeds anderen besmetten.” 

De PCR-test wordt op dit moment wereldwijd veel gebruikt, mensen worden ook vaak voor de keuze gesteld, of twee keer vaccineren of laten testen. In het begin van de pandemie waren er bedenkingen over de PCR-test, maar op een gegeven moment werd het als regulier middel gezien. Kunt u iets vertellen over wat deze test kan meten?

“De PCR-test meet een stukje RNA (genetisch materiaal, red.) van het coronavirus, of misschien ook wel van andere (corona)virussen. Het is afhankelijk van welke primer gebruikt wordt wat je meet en hoe specifiek de test is. Het is niet helemaal bekend welke primers gebruikt worden, er blijken in Nederland heel veel verschillende testen in omloop, dus eigenlijk weet je niet wie, wat, waar meet. Het RIVM heeft wel kwaliteitsonderzoek gedaan en gekeken of er overal hetzelfde gemeten wordt. Dat onderzoek is overigens niet met reguliere monsters gedaan, maar met een artificiële standaard. Een gouden standaard voor de PCR-test bestaat tot op heden niet.  

De conclusie van het onderzoek van het RIVM was, dat de meeste bedrijven voldoen aan de kwaliteitseisen en dat er bij deze bedrijven een vergelijkbaar resultaat uit de testen komt. Maar bedrijven hanteren een verschillende CT-waarde (tijdens de PCR-test wordt een stukje RNA uit een monster verschillende keren gekopieerd om het aan te kunnen tonen, het aantal kopieercycli dat nodig is, wordt CT-waarde genoemd. De hoogte van de CT-waarde is een indicatie voor de besmettelijkheid. Een hogere CT waarde dan 30, of door sommige wetenschappers wordt gezegd hoger dan 23, geeft aan dat in het onderzochte monster geen infectieus materiaal aanwezig is, red.) en elk bedrijf leest resultaten anders af, daar zit een grijs gebied tussen. Ik vind dat belangrijke informatie gemist wordt wanneer CT-waarden niet bij de uitslag vermeld worden. Klanten zouden eigenlijk moeten weten, waar word ik op getest en waarmee. 

Wat ik met de huidige cijfers ook heel lastig vind, is dat een positieve PCR-test niet zegt of iemand een infectie heeft en dat er veel verschillende klachten worden toegeschreven aan COVID. Het is onbekend hoeveel mensen die als besmettingen geteld worden ook daadwerkelijk klachten hebben. Alleen een positieve PCR-test zegt niets. Voor mensen zonder klachten is het risico op vals positieve uitslagen groot. Het is dus beter te kijken naar ziekenhuisopnames en overlijdens.  Ik vind dat de burger beter geïnformeerd moet worden.”

In het begin van de pandemie waren er veel bezwaren tegen het testen van mensen zonder klachten, maar later is dat er toch doorheen gedrukt. Wat denkt u dat daar de reden van is?

“Dat is mij volkomen onduidelijk, want ik vind het verspilling van geld en ik vind het ook misleidend. Er is kortgeleden een review uitgekomen van The Center of Evidence Based Medicine van Oxford, dat artikel is nog niet peer-reviewed, maar bevat een review over testen met presymptomatische en asymptomatische klachten. De onderzoekers hebben een statement gemaakt, zij stellen dat het eenmalig of tweemalig testen van mensen zonder klachten niets kan vertellen over transmissie van het virus. Conclusie: het testen van mensen zonder klachten heeft op dit moment geen zin, er is eerst meer wetenschappelijk onderzoek nodig. Testen van mensen zonder klachten geeft ook een grote kans op vals-positieve resultaten.”

Wat denkt u dat de oorzaak is van het hoge aantal ”besmettingen” ( positieve testen ) van de laatste weken?

“Het is nu zomer en dit virus kan niet goed tegen deze temperaturen en zonlicht, stel dat het virus zo alom aanwezig is, dan zouden zoveel positieve resultaten betekenen dat er heel veel mensen een verlaagde immuniteit hebben. Dan kun je je af gaan vragen, waarom hebben al die mensen opeens een verlaagde immuniteit? Nederland staat, volgens sommige rankings, bekend als een van de landen met de beste gezondheidszorg ter wereld, eerst Amerika en dan wij, maar als je het aantal chronisch zieken in Nederland gaat vergelijken, dan zitten we in de middenmoot, terwijl je zou verwachten dat het land met de beste gezondheidszorg het minste zieken heeft. Wij zijn daarnaast een relatief rijk land, dan zou je op immunologisch gebied verwachten dat wij juist heel laag zouden zitten in het aantal besmettingen. Dat wij nu midden in de zomer een hele hoge piek in het aantal positieve testen hebben, is buitengewoon bijzonder. Ik zou daarom willen weten, wat zijn de specifieke data? Maar die krijg je niet te zien, er wordt alleen over besmettingen (positieve testen) gesproken. Het is niet uit te sluiten dat er een grote toename is van positieve testen door het grote aantal testen dat wordt afgenomen in verband met vakanties. Omdat we niet weten hoeveel van de geteste mensen klachten hebben of niet is onduidelijk welk percentage vals positief kan zijn. Het is daarom ook belangrijk om naar het aantal ziekenhuis/IC-opnames  en aantal overlijdens te kijken. Deze aantallen zijn lager dan een paar maanden geleden, maar wel iets hoger dan vorig jaar in de zomer  toen er nog niet gevaccineerd werd en er geen maatregelen  en massaal testen van kracht waren. Overlijdens zijn vergelijkbaar met 2019 in deze periode en ook het aantal niet-corona gerelateerde IC bezettingen is deze zomer hoger in vergelijking met 2020 (Bron: Allecijfers.nl).

Er wordt voor het eerst zo massaal getest. Als je kijkt naar het proces van zo’n analyse kan er van alles mis gaan. Veel testen gaan naar grote buitenlandse laboratoria. De antigeen (snel)testen worden afgelezen door mensen werkzaam bij de testlocaties. Verontreinigingen van monsters en ook andere fouten zijn niet ondenkbaar. Nog opmerkelijker is het natuurlijk dat testen worden afgenomen en uitgevoerd in praktijkkamers die niet geëquipeerd zijn als BSL 3 laboratorium dat nodig is voor het omgaan met een infectieus agens dat een A-ziekte kan veroorzaken. SARS-CoV-2 staat op dit moment in Nederland onder de zeer besmettelijke A-ziekten terwijl de IFR vergelijkbaar is met die van een influenzavirus.

Het is ook voorstelbaar dat als de hele wereld steeds deze testen gebruikt, dat op een gegeven moment grondstoffen op zijn, en als een bepaalde grondstof op is, dan gaan ze toch proberen om de test te maken, want het product moet geleverd worden, er moet getest worden, want mensen kunnen anders niet op vakantie en ze moeten voldoen aan het contract dat ze met VWS hebben afgesloten. Een aantal dagen geleden stond er nog een bericht in de krant over een nieuw bedrijf dat een contractronde heeft gewonnen. Dat bedrijf moet in twee weken 2100 mensen aannemen en opleiden om de teststraat te gaan bemannen. Ik vraag me af hoe je het voor elkaar kunt krijgen om dan kwalitatief goede resultaten te produceren. Het RIVM zegt dat ieder bedrijf zelf verantwoordelijk is voor de geleverde kwaliteit, maar bij inspecties in het afgelopen half jaar blijkt er een aantal keren wat aan de hand te zijn. Dat betekent dus dat de resultaten die door de verschillende partijen geleverd worden, in die situaties niet helemaal betrouwbaar kunnen zijn. Diagnostiek die als consequentie 10 dagen quarantaine, het naar huis sturen van een hele klas met leerlingen en het bepalen van het coronabeleid heeft, behoort te allen tijde zorgvuldig en betrouwbaar te worden uitgevoerd.”

Baart het u zorgen dat als iedereen bijvoorbeeld 3 keer per jaar gevaccineerd moet worden, dat dat op de langere termijn neveneffecten kan hebben?

“Als iemand geen of maar een heel klein risico loopt op een zodanige infectie dat hij in het ziekenhuis terechtkomt, maar hij komt vervolgens wel in het ziekenhuis terecht ten gevolge van de vaccinatie, mag je zo’n vaccinatie dan geven? Is dat ethisch verantwoord? Die grote vragen, ik vind dat die gesteld moeten worden op dit moment. Vooral omdat de hoeveelheid korte termijn bijwerkingen van deze vaccins relatief groot is, meer dan bij andere vaccins, zo blijkt uit VAERS, en de lange termijn bijwerkingen nog niet bekend zijn. Ook zijn een aantal onderzoeken die normaliter wel voor vaccins gebeuren nog niet uitgevoerd. Een overheid/de politiek kan wat mij betreft geen besluit nemen over de risk-benefit voor ieder individu en daarom ook niet indirect mensen dwingen om een vaccin te nemen. We weten inmiddels dat een personalised en integrative aanpak beter werkt, wat voor de een werkt kan voor de ander negatief uitpakken. Er zijn meerdere manieren om een infectie te voorkomen. Daarnaast kunnen mensen inmiddels een natuurlijke immuniteit hebben opgebouwd en daar wordt helaas weinig over gesproken.” 

Wat vindt u ervan dat mensen, die deze vragen hebben, worden weggezet als corona-ontkenners, zoals men ook wel eens met u doet?

“Het punt is dat wetenschappers die zich kritisch durven te uiten, dat die als complotdenkers of wappies, worden weggezet. Ik baseer me voor mijn artikelen op de wetenschappelijke literatuur en gebruik ook altijd meerdere bronnen. In veel media wordt momenteel een eenzijdig beeld geschetst. Als de mainstream media te weinig openstaat voor een tegengeluid, dan geven ze hun lezers geen volledige informatie.

Dat sommige In HP/De Tijd gepubliceerde artikelen zonder opgave van reden van Linkedin zijn gehaald vind ik kwalijk, dat maken helaas ook bekende hoogleraren van gerenommeerde universiteiten die een ander geluid dan de politiek/overheid laten horen mee. De journalistiek en de politiek gaan zo bepalen wat de wetenschap mag zeggen, terwijl het in de wetenschap juist de bedoeling is dat er een debat ontstaat, waarbij verbinding ontstaat en je samen mogelijke oplossingen voor een probleem of vraagstuk kunt vinden. Als je kijkt naar hoe journalistiek zou moeten werken, dan zou meer verscheidenheid, dialoog en debat gewenst zijn, tegengestelden bij elkaar brengen en juist verschillende verhalen aan het woord laten, zodat mensen weloverwogen eigen meningen kunnen vormen.”

Hoe reageren mensen doorgaans op uw publicaties?

“Ik kan zeggen dat het overgrote deel van de reacties positief is, natuurlijk zitten er ook mensen tussen die negatieve opmerkingen maken. Vanuit verschillende kanten van de wetenschappelijke wereld en ook van burgers krijg ik complimenten over mijn artikelen en positieve inbreng.”

Uit uw activiteiten op social media, uw publicaties en de interviews die u geeft leid ik af dat u zich ook wel verantwoordelijk voelt voor de situatie rondom de pandemie en het vaccinatieprogramma. Ik ben wel benieuwd hoe u zelf die verantwoordelijkheid ziet?

“Wat ik mijn bijdrage wil laten zijn? Met mijn kennis en kunde wil ik zorgen dat mensen inzicht krijgen, zodat ze zelf een besluit kunnen nemen, maar ik wil ook de mensen die het beleid vormen van informatie voorzien en met hen in debat, om zo tot een betere toekomst te komen. Uit de wetenschappelijke literatuur en uit de geschiedenis blijkt, dat je virussen niet de wereld uit krijgt, ze zijn onderdeel van de samenleving, het gaat erom een balans te vinden. Wat we nu met het COVID-beleid aan het doen zijn, is alles zo eenzijdig richten op die ene infectieziekte, dat het aantal chronische ziekten en bacteriële infecties – die veel gevaarlijker zijn en waar we straks geen medicijnen meer tegen hebben – enorm stijgt. Kinderen voor wie het virus zelden schadelijk is hebben achterstand in hun ontwikkeling op gelopen. Ook de economie en sociale cohesie heeft een flinke deuk gekregen, die nog jaren voelbaar zal blijven.

Waar ik me ontzettende zorgen over maak, is dat we een hele ongezonde wereld gaan krijgen. Mondkapjes zijn daar een voorbeeld van, die zijn schadelijk voor mens en milieu en liggen nu vaak gewoon op straat en in het bos, het massa testbeleid en overmatig beschermende middelengebruik kunnen daarbij opgeteld worden. Dat draagt niet bij aan duurzaamheid. Wat ik dus graag wil, is door mijn kennis en kunde te delen, meer mensen bewust maken, zorgen dat ze eigen persoonlijke afwegingen gaan maken, gaan nadenken: ‘Wat ga ik hier mee doen, wat wil ik bijdragen, hoe kan ik mezelf gezond houden, ook in deze spannende tijd?’”

U heeft daarmee eigenlijk al een boodschap voor de lezers gegeven, is er tot slot nog iets dat u daar aan wilt toevoegen?

“Publieke gezondheid gaat over verbetering van de gezondheid/kwaliteit van leven voor iedereen. Vanuit dat perspectief met respect handelen voor mens en natuur is een belangrijke transformatie die hard nodig is voor een gezondere wereld. Niet eenvoudig, wel mogelijk.  Vertrouwen dat een gezondere wereld mogelijk is, ook voor kwetsbare groepen, helpt om dat doel te bereiken.”

9 reacties

 1. Buitengewoon goed artikel. En dan is de vrijheid van persoonlijke keuzes en besteding van overheidsgelden nog niet eens aan de orde gekomen. Hopende op betere tijden.

 2. Ik ben het heel erg eens met Carla Peeters m.n. als het gaat om de eenzijdige en dus onvolledige informatie aan de burgers.
  Waarom vertelt onze overheid niet aan de burgers dat de ifr(infection fatality rate) van covid-19 hetzelfde is als de seizoensgriep. De RIVM baas van Noorwegen kwam zelfs lager uit op 0.05%. De WHO begon in maart 2020 met een schatting 4.6%, een half jaar daarna kwam de Stanford Universiteit op 1.4%(nu geen schatting, maar o.b.v.metingen) en nu weet de hele wereld dat het circa 0.15% is.
  Alleen Rutte en de Jonge weten dat kennelijk niet.

 3. Geachte mevrouw,
  hartelijk dank voor uw uitgebreide schets van de huidige situatie. Ook uw uitleg omtrent het vaccineren 2 to 3 maal is duidelijk en zou onmiddellijk door en het RIVM, het min. van “Gezondheid” opgevolgd moeten worden.
  Ik volg uw mening volkomen en heb er vaak gezeur over, want ik ben de mening toegedaan, dat ik door vorige opgelopen virusinfecties,opgelopen en doorleefd. Zoals de HongKonggriep en de Mexicaanse griep ruim voldoende immuniteit heb opgebouwd.
  Ja zeggen ze dan, je hebt toch Corona/covid, zelfs de naam is men het niet over eens, maar dat terzijde.
  Ik heb inderdaad covid gehad omdat ik 78-jarige vrouw, mijn 87-jarige buurvrouw, die covid kreeg via haar zoon, heb verpleegd. Zij ging na 3 dagen het ziekenhuis in en ik werd behoorlijk ziek met een dubbele longontsteking. Ik heb nog wel wat gevolgen zoals vermoeidheid en last van mijn longen, maar ik kan zeggen dat ik er zonder al te veel toestanden doorheen ben gekomen.
  Ik wilde u dit graag laten weten, wellicht heeft u iets aan mijn info. Mag ik nog iets toevoegen wat volgens mij relevant is, ik roep altijd, dat ik gevaccineerd ben door straatvuil en kiezelsteentjes, de kiezelsteentjes gingen onderhuids zitten en door ze niet al te hygienisch er uit te peuteren ontstond volgens mij mijn natuurlijke afweer.
  Vriendelijke groet, Marijke Hauwert

 4. Eindelijk eens een nuchter en kundig verhaal over corona in Nederland. Waren er maar meer mensen als u bij het RIVM. Waar halen ze die rare types toch vandaan, en wat verdienen ze om dit kabinet zo eenzijdig aan te sturen?l (vaccineren, vaccineren, vanaf de wieg….)?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright 2020-2021 © actueelnieuws.org

logo

Tip de redactie!

Actueelnieuws.org werkt graag met jou samen aan mooie interviews en prikkelende artikelen. Heb je een tip of idee? Meld deze dan bij onze redactie.